Vleresimi i nevoja per kujdesin e shendetit mendor ne Shqiperi 2011

17 Tetor 2011

Fondacioni Soros dëshiron t’i shprehë mirënjohje të thellë grupit të ekspertëve që bënë të mundur realizimin e këtij vlerësimi, të përbërë nga Dr. Neli Demi, Dr. Alban Ylli dhe Kristina Voko, për punën e bërë në përçimin e informacionit, analizës së gjetjeve dhe veçanërisht në hartimin e rekomandimeve të vlefshme të sjella në këtë raport.