Vleresimi i nevojave per Kujdes Paliativ ne rang kombetar

01 Nëntor 2011

Ky vlerësim i nevojave u realizua me bashkepunimin dhe ndihmesën e Task Forcës për Kujdesin Paliativ. Kjo task forcë është krijuar për të këshilluar Ministrinë e Shëndetësisë së Shqipërisë për shtrirjen e kujdesit paliativ në Shqipëri si pjesë e Planit Kombëtar të Kontrollit të Kancerit. Taks Forca është një nën-komitet i Bordit Kombëtar të Kontrollit të Kancerit.