Zyra e Ndihmës Ligjore Falas pranë Ministrisë së Drejtësisë | SPOT

24 Prill 2018

Zyra e Ndihmës Ligjore Falas pranë Ministrisë së Drejtësisë mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine
#KlinikateLigjit #OSFA #LegalAid