Publikime

09 Shkurt 2021

Ky studim ka për qëllim realizimin i një analize të detajuar i rolit të paraligjorit në ofrimin e shërbimeve paraligjore,...

03 Shkurt 2021

Opinioni publik i francezëve mbi anëtarësimin e Ballkanit Perëndimor në BE

09 Dhjetor 2020

Lodrat e fëmijëve janë një ndër elementët thelbësorë që ndikojnë në rritjen, personalitetin dhe zhvillimin psikomotorr të...

02 Nëntor 2020

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë ka mbështetur kryerjen e studimit “Falimentimi i shoqërive të sigurimit dhe...

Faqet