Publikime

02 Nëntor 2020

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë ka mbështetur kryerjen e studimit “Falimentimi i shoqërive të sigurimit dhe...

21 Tetor 2020

Zyra Ligjore CR Partners në bashkëpunim me Qendrën për Nisma Ligjore dhe Qytetare dhe Qendrën Eden me mbështetjen e Fondacionit...

02 Tetor 2020

Në numrin 9 të SPAK MONITOR do të lexoni mbi:

25 Shtator 2020

Reforma në sistemin e drejtësisë përbën një nga ndërmarrjet më të mëdha në drejtim të përmirësimit të demokracisë në Shqipëri...

25 Shtator 2020

Pandemia globale Covid-19, ashtu si në vendet me një demokraci të konsoliduar, krijoi një sërë vonesash dhe vështirësish në...

Faqet