Publikime

02 Tetor 2020

Në numrin 9 të SPAK MONITOR do të lexoni mbi:

25 Shtator 2020

Reforma në sistemin e drejtësisë përbën një nga ndërmarrjet më të mëdha në drejtim të përmirësimit të demokracisë në Shqipëri...

25 Shtator 2020

Pandemia globale Covid-19, ashtu si në vendet me një demokraci të konsoliduar, krijoi një sërë vonesash dhe vështirësish në...

22 Shtator 2020

Video është realizuar nga Qendra Europiane/European Centre me mbështetjen e...

03 Shtator 2020

Botim i ri i FDUT 'Monitorimi i Zbatimit te Reformes ne Drejtesi: Organet e Sistemit te Drejtesise', realizuar nga FDUT me...

Faqet