Publikime

22 Shtator 2020

Video është realizuar nga Qendra Europiane/European Centre me mbështetjen e...

03 Shtator 2020

Botim i ri i FDUT 'Monitorimi i Zbatimit te Reformes ne Drejtesi: Organet e Sistemit te Drejtesise', realizuar nga FDUT me...

01 Shtator 2020

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë ka mbështetur kryerjen e studimit “Mbrojtja e jetës dhe shëndetit në punë.

03 Qershor 2020

Rreth gjashtë muaj nga fillimi i veprimtarisë të organeve të hetimit dhe gjykimit për veprat penale të korrupsionit dhe krimit...

11 Maj 2020

Ky raport është përgatitur në kuadër të projektit “Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi”, zbatuar nga Fakulteti i...

Faqet