Publikime

09 Mars 2017

Një projektligj i A.M.F. synon të reduktojë kostot nga aksidentet për kompanitë e sigurimit duke ulur masën e dëmshpërblimit për të aksidentuarit...

15 Qershor 2016

INFOCIP shpalli në prani të autoriteteve më të larta të ekzekutivit, gjyqësorit dhe aktorëve ndërkombëtarë që implementojnë...

22 Prill 2016

“Pandëshkueshmëria në procedimet disiplinore të gjyqtarëve: Analizë e disa prej shkaqeve që stimulojnë...

03 Qershor 2015

Qendra Res Publica, ka prezantuar në datën 3 qershor 2015 rezultatet dhe rekomandimet e studimit me temë: “Pandëshkueshmëria në veprimtarine e...

28 Maj 2015

“Pandëshkueshmëria në procedimet disiplinore ndaj gjyqtarëve.
Analizë e disa prej shkaqeve që stimulojnë pandëshkueshmërinë
në...

Faqet