Publikime

04 Nëntor 2016

Dokumenti (policy brief) “Dealing with Returning Foreign Fighters” ka për qëllim ofrimin e një sërë rekomandimesh ndaj...

25 Mars 2015

Lufta kundër krimit të organizuar është dhe mbetet një sfidë serioze për shtetin dhe shoqërinë shqiptare.