Publikime

15 Qershor 2021

Marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë mbeten një enigmë e ndërlikuar.

03 Shkurt 2021

Opinioni publik i francezëve mbi anëtarësimin e Ballkanit Perëndimor në BE

30 Tetor 2019

Shqipëria dhe Kosova e konsiderojnë anëtarësimin në Bashkimin Evropian si objektiv strategjik të shoqërive të tyre.

11 Tetor 2019

Me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, “Së Bashku” zbatoi me sukses përgjatë vitit 2019 projektin: “...

16 Qershor 2017

Forumi i Politikave të Integrimit / EU Policy HUB (shkurt EUPH) është krijuar me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për...

Faqet