Publikime

30 Tetor 2019

Shqipëria dhe Kosova e konsiderojnë anëtarësimin në Bashkimin Evropian si objektiv strategjik të shoqërive të tyre.

11 Tetor 2019

Me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, “Së Bashku” zbatoi me sukses përgjatë vitit 2019 projektin: “...

16 Qershor 2017

Forumi i Politikave të Integrimit / EU Policy HUB (shkurt EUPH) është krijuar me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për...

13 Janar 2017

Këto fletëpalosje informojnë në lidhje me konceptet kryesore që çdo konsumator duhet të zotërojë dhe si mund të ankohet në rrugë institucionale...

20 Tetor 2016

Fondacioni realizoi 5 spote përgjatë vitit 2015 si produkt i projektit “Nxitja e aktivizimit të komunitetit në drejtim të...

Faqet