Publikime

13 Janar 2017

Këto fletëpalosje informojnë në lidhje me konceptet kryesore që çdo konsumator duhet të zotërojë dhe si mund të ankohet në rrugë institucionale...

20 Tetor 2016

Fondacioni realizoi 5 spote përgjatë vitit 2015 si produkt i projektit “Nxitja e aktivizimit të komunitetit në drejtim të...

09 Shtator 2016

Partnerët Shqipëri me mbështetjen e Fondacionit gjatë periudhës Janar – Qershor...

27 Mars 2015

Në vazhdim të konkluzioneve dhe rekomandimeve që u prezantuan gjatë diskutimit duam të ndajmë me ju një përmbledhje të rezultateve të këtij...

18 Shkurt 2015

Me mbështjen e Fondacionit, një grup ekspertësh i asociuar me Qendra Shqiptare për Konkurrueshmërinë dhe Tregtinë...

Faqet