Publikime

12 Shkurt 2021

Në SPAK Monitor Nr. 10 do të lexoni:

02 Tetor 2020

Në numrin 9 të SPAK MONITOR do të lexoni mbi:

25 Shtator 2020

Reforma në sistemin e drejtësisë përbën një nga ndërmarrjet më të mëdha në drejtim të përmirësimit të demokracisë në Shqipëri...

25 Shtator 2020

Pandemia globale Covid-19, ashtu si në vendet me një demokraci të konsoliduar, krijoi një sërë vonesash dhe vështirësish në...

22 Shtator 2020

Video është realizuar nga Qendra Europiane/European Centre me mbështetjen e...

Faqet