Publikime

06 Shkurt 2020

Edhe pse ligji për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti është miratuar që prej 1 qershorit 2018, ky shërbim ende nuk...

20 Shtator 2018

Projektligji i hartuar nga Qendra per Nisma Ligjvenese Qytetare me mbeshtetjen e Fondacionit, i cili ka ndjekur nje proces...

Faqet