Publikime

27 Mars 2015

Në vazhdim të konkluzioneve dhe rekomandimeve që u prezantuan gjatë diskutimit duam të ndajmë me ju një përmbledhje të rezultateve të këtij...

26 Mars 2013

Gjetjet paraprake të Sondazhit Social Evropian të kryer për herë të parë në Shqipëri nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (Soros)japin...

12 Prill 2012

Sot Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (Soros) lançoi realizimin e Hulumtimit Social Europian për herë të parë në Shqipëri gjatë dhjetorit...