Publikime

16 Mars 2016

Ky studim mund të vlejë si nxitës katalizator për ekspertët e fushës, që të ndërmarrin kërkime të tjera më të thelluara për këto çështje.

23 Korrik 2014

Raporti i gjetjeve kryesore te Censusit te Banesave dhe Popullsise Rome realizuar ne periudhen Tetor 2013 – Shkurt...