Publikime

30 Qershor 2014

Ky raport synon të japë një përmbledhje të çështjeve kryesore të mjedisit fiskal për organizatat joqeveritare (OJQ-të) në Shqipëri, si dhe të...