Monitorimi i Politikave

Në periudhën nga viti 2010 dhe në vijim Fondacioni ka monitoruar disa politika kyçe në fushën e arsimit të tilla si Alterteksti, Matura Shtetërore, emërimi dhe shkarkimi i burimeve njerëzore në nivel shkolle si dhe skemën e kualifikimit të vazhdueshëm të mësuesve. Synimi i monitorimit të zbatimit të këtyre politikave është sigurimi i një niveli të nevojshëm transparence lidhur me efikasitetin e politikës sikundër dhe mbështetjen e përpjekjeve advokuese për të nxitur institucionet politik-bërësë për të përmirësuar koncepitmin por edhe zbatimin e ketyre politikave. Gjithashtu një synim tjetër është dhe ushqimi i palëve të interesit me statitika dhe evidenca lidhur me problematikat dhe pasojat që prodhon zbatimi jo-efikas i politikave të caktuara arsimore.

Referime

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: