Arsimi

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë ka dhënë një kontribut të gjatë në fushën e arsimit duke nisur që prej ekzistencës së tij. Mbështetja ka prekur aspekte të insfrastrukturës fizike, zhvillimit të kapaciteteve njerëzore sidomos mësuesit si dhe asistencë në hartimin e politikave arsimore. Pas përmbylljes së projektit të AEDP, Fondacioni u përqëndrua më shumë në monitorimin e politikave arsimore dhe zhvillimin e kapaciteteve të grupeve të ndryshme në përmirësimin e shërbimit arsimor dhe mbajtjen llogari-dhënës të institucioneve arsimore. Arsimi në vendin tonë mbetet ende në një situatë të vështirë për sa i përket kapaciteteve profesionale të stafit mësimor, financimit të sektorit sikundër dhe cilësisë së shërbimit arsimor dhe përfshirjes së palëve të interesit në vendimarrjen e sektorit. Në periudhën në vijim Fondacioni është përqendruar më tepër në zhvillimin e aktivizimit qytetar në fushën e arsimit dhe fuqizimin e komunitetit shkollor për të ndikuar vendimarrjen në sektorin e arsimit. 

Filtro Rezultatin

Publikime

Arsimi Prioritet! por jo për Buxhetin e Shtetit | Spot

13 Dhjetor 2016
Financimi i Arsimit Parauniversitar përmes Buxheti të Shtetit për Vitin 2017 do të jetë rreth 30 Milion Euro më i ulët se objektivi i Ministrisë së Arsimit.

Njoftime

Call for participant Workshop: SDG-4Education 2030 Agenda’s Measurement Challenges

04 Nëntor 2016
Learning Outcomes and Educational Equality - Devising a national indicator framework to better recognise local context and differences within countries, the case of PISA Final deadline November 13

Njoftime

Thirrje për pjesëmarrje në “Forumin e Aktivizmit Rinor”

06 Prill 2016
Aplikimet janë të vlefshme deri në datën 12 Prill

Publikime

Komunitetet shkollore dhe politikat arsimore

16 Mars 2016
Gjetjet e studimit pasurojnë, informojnë dhe njëkohësisht shërbejnë si bazë për procesin e debatit brenda komuniteteve të shkollave për monitorimin e zbatimit të politikave arsimore.

Njoftime

Ftesë për pjesëmarrje në Trajnimin “Rini Aktive”

03 Dhjetor 2015
Afati i aplikimit 7 dhjetor 2015

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: