Barazia Gjinore

Gratë mund të japin një kontribut të vyer për zhvillimin e shoqërisë, pasi përfaqësojnë një burim të vlefshëm njerëzor. Fondacioni ka qenë një nga donatorët pionierë në mbështetjen e barazisë gjinore dhe punon qysh prej viteve 90 në këtë drejtim.

Përfshirja e tyre sociale dhe fuqizimi ekonomik janë elemente kyç për të arritur shanse të barabarta në shoqërinë shqiptare, prandaj Fondacioni ka punuar si në drejtim të përfshirjes sociale të grave, ashtu dhe për fuqizimin ekonomik të tyre.

Filtro Rezultatin

Aktivitete

Panair i produkteve të fermave blegtorale

17 Tetor 2016
Panairi i produkteve të fermave blegtorale

Aktivitete

Shpërndarja e mjeteve të përpunimit të qumështit | Valbonë

15 Korrik 2016
Ne daten 15 Korrik 2016, u  organizua  shperndarja per grate e perfshira ne projekt e mjeteve të  përpunimit të qumështit te tilla si  ene pasterizimi dhe  përpunimi te qumeshtit

Aktivitete

Mbështetje për gratë fermere në nevojë të luginës së Valbonës

13 Korrik 2016
Ne daten 13 dhe 14 Korrik 2016, ne fshatin Valbone, u organizua takimi me grupin e grave fermere te fshatrave Ragam, Valbone dhe Dragobi.

Aktivitete

Monitorim i Projektit që po zbatohet nga Qendra Psiko-Sociale "Vatra"

20 Maj 2016
Fondacioni prej vitit 2011, po mbështet 

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: