Fuqizimi Ekonomik

Për të adresuar diskriminimin dhe abuzimin me bazë gjinore, Fondacioni në strategjinë e re 2014-2017 do të punojë për fuqizimin ekonomik të grave dhe zvogëlimin e varësisë financiare të tyre nga burrat, duke u ofruar mundësi më të mira për t’u çliruar nga gracka e dhunës në familje. Së bashku me partnerë me përvojë të gjatë në fushën e barazisë gjinore dhe fuqizmit ekonomik të grave, në vitin 2014, partnerët OSFA-së kanë për qëllim të përqëndrohen në ndërhyrje që kanë të bëjnë me rigjenerimin e të ardhurave për gratë duke reduktuar varfërinë e tyre, sidomos në zonat rurale dhe të largëta ku nuk ka ndërhyrje nga donatorë të tjerë.

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: