Përfshirja Sociale

Gjatë dekadës së fundit, Shqipëria ka miratuar ligje të reja me vëmendje specifike përsa i përket barazisë gjinore. Këto ligje të reja përfshijnë: Ligji nr. 9970, datë 24.07.2008 "Për Barazinë Gjinore në Shoqëri" dhe Ligji Nr. 9669, datë 18.12.2006 "Për Masa ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare". Gjithsesi, ka pasur mjaft hapsira për të vepruar për përmirësimin e statusit të gruas nëpërmjet luftës kundër përjashtimit social. Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë ka mbështetur nisma të ndryshme për gratë që vuajnë nga dhuna në familje, ka mbështetur realizimin e Planeve Vendore të Veprimit Gjinor në nivelet e qeverisjes vendore dhe ngritjen e kapaciteteve në zonat rurale përgjatë viteve 2011-2013.

Referime

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: