Komuniteti Rom

Komuniteti Rom në Shqipëri jeton më së shumti në Shqipërinë e mesme dhe atë të jugut. Popullsia rome përbëhet nga disa nëngrupe dhe në përgjithësi është ruajtur gjuha rome si dhe aspekte të caktuara të kulturës. Vitet e para të tranzicionit u shoqëruan me mbyllje të veprimtarive shtetërore dhe për rrjedhojë rritën në një masë dramatike papunësinë brenda këtij komuniteti. Gjithashtu periudha e tranzicionit ekonomik, institucional dhe shoqëror që pasoi, prodhoi vështirësi të shumta për këtë komunitet, sidomos në fushën e strehimit, punësimit, arsimit dhe shëndetit. Diskriminimi i ndërthurur me përjashtimin dhe t’kurrja e kapitalit social dhe njerëzor prodhoi pengesa strukturore dhe sistematike të cilat përjetohen edhe sot. Segregimi rezidencial, në arsim dhe në punë përbëjnë disa nga pengesat serioze për integrimin e komunitetit. Nga ana tjetër, një pjesë e antareve të komunitetit rom, kanë arritur të arsimohen, të fitojnë profesione apo të kontribuojnë në aktivitetin ekonomik të formalizuar. Me shtimin e numrit të të rinjve të arsimuar duket se po rriten edhe shanset që kapitali social i komunitetit të zhvillohet, gjë që do të ndihmojë në përpjekjen për garantimin e të drejtave të njeriut, delegjitimimin e qëndrimeve diskriminuese si dhe fuqizimin e komunitetit për të ndikuar vendimarrjen publike.

Njoftime

Thirrje për aplikim “Forumi i Aktvizimit Rom dhe Egjiptian”

06 Prill 2016
Aplikimet janë të vlefshme deri në datën 12 Prill

Publikime

Hulumtim mbi Profilin Socio-Politik të Popullatës Rome në Shqipëri

16 Mars 2016
Ky studim mund të vlejë si nxitës katalizator për ekspertët e fushës, që të ndërmarrin kërkime të tjera më të thelluara për këto çështje.

Aktivitete

Premierë dokumentari “ROMING - no network”

23 Prill 2015
ROMING një udhëtim ekspozues i një copëze të historisë të një segmenti periferik në shoqërinë shqiptare, atë të ROMëve Shqiptarë.

Njoftime

Thirrje për Aplikim Forumi i Aktivizmit Rom dhe Egjiptian

17 Prill 2015
Të gjithë të rinjtë e moshës 16-30 vjec që janë të motivuar për të marrë pjesë në forumin e aktivizmit janë të ftuar të aplikojnë.

Publikime

Analizë e legjislacionit për problemet e strehimit

09 Shkurt 2015
Studim mbi të drejtë

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: