Komuniteti Rom

Komuniteti Rom në Shqipëri jeton më së shumti në Shqipërinë e mesme dhe atë të jugut. Popullsia rome përbëhet nga disa nëngrupe dhe në përgjithësi është ruajtur gjuha rome si dhe aspekte të caktuara të kulturës. Vitet e para të tranzicionit u shoqëruan me mbyllje të veprimtarive shtetërore dhe për rrjedhojë rritën në një masë dramatike papunësinë brenda këtij komuniteti. Gjithashtu periudha e tranzicionit ekonomik, institucional dhe shoqëror që pasoi, prodhoi vështirësi të shumta për këtë komunitet, sidomos në fushën e strehimit, punësimit, arsimit dhe shëndetit. Diskriminimi i ndërthurur me përjashtimin dhe t’kurrja e kapitalit social dhe njerëzor prodhoi pengesa strukturore dhe sistematike të cilat përjetohen edhe sot. Segregimi rezidencial, në arsim dhe në punë përbëjnë disa nga pengesat serioze për integrimin e komunitetit. Nga ana tjetër, një pjesë e antareve të komunitetit rom, kanë arritur të arsimohen, të fitojnë profesione apo të kontribuojnë në aktivitetin ekonomik të formalizuar. Me shtimin e numrit të të rinjve të arsimuar duket se po rriten edhe shanset që kapitali social i komunitetit të zhvillohet, gjë që do të ndihmojë në përpjekjen për garantimin e të drejtave të njeriut, delegjitimimin e qëndrimeve diskriminuese si dhe fuqizimin e komunitetit për të ndikuar vendimarrjen publike.

Njoftime

THIRRJE PËR APLIKIME për pjesëmarrje në: Akademia e Artit dhe e Aktivizmit për Ballkanin Perëndimor

25 Korrik 2019
Aplikimet do të mbyllen në datën 23 gusht 2019

Aktivitete

Përurimi i tregut publik Shkozë

15 Maj 2019
Varfëria është një nga pengesat më të mëdha për zhvillimin e një pjese të konsiderueshme të komunitetit rom dhe egjiptian.

Njoftime

Thirrje për aplikim “Forumi i Aktivizmit Rom dhe Egjiptian”

29 Mars 2017
Afati për aplikim 9 Prill 2017

Publikime

Doracak Prindërimi

15 Prill 2016
“Doracaku i Prindërimit” vjen si nevojë për të promovuar praktika të mira të rritjes së fëmijëve.

Njoftime

Thirrje për aplikim “Forumi i Aktvizimit Rom dhe Egjiptian”

06 Prill 2016
Aplikimet janë të vlefshme deri në datën 12 Prill

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: