Komuniteti Rom

Komuniteti Rom në Shqipëri jeton më së shumti në Shqipërinë e mesme dhe atë të jugut. Popullsia rome përbëhet nga disa nëngrupe dhe në përgjithësi është ruajtur gjuha rome si dhe aspekte të caktuara të kulturës. Vitet e para të tranzicionit u shoqëruan me mbyllje të veprimtarive shtetërore dhe për rrjedhojë rritën në një masë dramatike papunësinë brenda këtij komuniteti. Gjithashtu periudha e tranzicionit ekonomik, institucional dhe shoqëror që pasoi, prodhoi vështirësi të shumta për këtë komunitet, sidomos në fushën e strehimit, punësimit, arsimit dhe shëndetit. Diskriminimi i ndërthurur me përjashtimin dhe t’kurrja e kapitalit social dhe njerëzor prodhoi pengesa strukturore dhe sistematike të cilat përjetohen edhe sot. Segregimi rezidencial, në arsim dhe në punë përbëjnë disa nga pengesat serioze për integrimin e komunitetit. Nga ana tjetër, një pjesë e antareve të komunitetit rom, kanë arritur të arsimohen, të fitojnë profesione apo të kontribuojnë në aktivitetin ekonomik të formalizuar. Me shtimin e numrit të të rinjve të arsimuar duket se po rriten edhe shanset që kapitali social i komunitetit të zhvillohet, gjë që do të ndihmojë në përpjekjen për garantimin e të drejtave të njeriut, delegjitimimin e qëndrimeve diskriminuese si dhe fuqizimin e komunitetit për të ndikuar vendimarrjen publike.

Publikime

Roma Community in Albania 10 min (Teaser)

15 Dhjetor 2014
Material video 10 minuta, i cili i paraprin dy dokumentarëve që do të shfaqen në vitin 2015 lidhur me komunitetin rom/egjiptian dhe aktivizmin, prodhim i Fondacionit Sh

Aktivitete

“Fshirje”, Ekspozite e artit pamor dhe audio-vizual

15 Dhjetor 2014
Te nderuar miq dhe bashkepunetore, diten e marte dt 16 Dhjetor ne oren 18:30 tek Muzeu Historik Kombetar “Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine” sebashku me disa a

Publikime

Studimi Grimca Etnografike

23 Shtator 2014
Studimi Grimca Etnografike “Aspekte të Kulturës, Historisë dhe Traditës Rome në Shqipëri” është një përpjekje për të sjellë copëza të univer

Njoftime

OKB merr në mbrojtje familjet rome të Elbasanit

01 Gusht 2014
Në muajin Korrik 2014, në qytetin e Elbasanit u zhvillua një ngjarje, e cila rrezikoi që të kt

Publikime

Censusi i Banesave dhe Popullsise Rome

23 Korrik 2014
Raporti i gjetjeve kryesore te Censusit te Banesave dhe Popullsise Rome realizuar ne periudhen Tetor 2013 – Shkurt 2014.

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: