Media

Në kuadër të Startegjisë 2014-2017, Fondacioni do të vazhdojë të kontribuojë në fushën e Medias, nëpërmjet disa ndërhyrjeve dhe projekteve specifike :

- Barazi dhe Përfshirje në Media :  Kontribut për të ofruar përmbajtje mediatike cilësore lidhur me grupet vulnerabel, duke  garantuar etikë, profesionalizëm dhe diversitet.

- Gazetaria Investigative : Kontribut për Rritjen e raportimit investigativ dhe zhvillim kapacitetesh lidhur me të

- Konkursi Mediatik “RRATHË” : Promovim i punës së të rinjve dhe formave të reja të Medias Qytetare, nëpërmjet realizimit të video-dokuementarëve me tematikë sociale. 

Aktivitete

Fillon Transmetimi i “RRATHE III” në Top Channel

31 Mars 2015
Duke filluar nga data 4 Prill 2015, cdo të shtunë, ora 17:00, për shtatë javë rresht,  do të transmetohen në Top Channel  17 video-dokumentarët e konkursit mediatik RRA

Njoftime

Thirrje për artikuj investigativë në fushën e drejtësisë

27 Janar 2015
Thirrja organizohet nga Rrjeti Ballkanik për Gazetarinë Investigative  në Shqipëri (BIRN Albania), me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shipërinë,Balkan Trust

Njoftime

Seminari “Kolektorët Individualë në Riciklimin e Mbetjeve”

03 Dhjetor 2014
Në 26 Nëntor 2014, Qendra EPER realizoi seminarin

Publikime

Katalogu Video-dokumentarët e Konkursit Mediatik “RRATHË II”

23 Tetor 2014
Projekti “Rrathë”, i realizuar nga Fondacioni Soros, lindi andej nga fillimi i 2012 si një nevojë për të nxitur, seleksionuar e edituar një mënyrë të re të pasqyrimit të realitetit shqiptar.

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: