Media

Në kuadër të Startegjisë 2014-2017, Fondacioni do të vazhdojë të kontribuojë në fushën e Medias, nëpërmjet disa ndërhyrjeve dhe projekteve specifike :

- Barazi dhe Përfshirje në Media :  Kontribut për të ofruar përmbajtje mediatike cilësore lidhur me grupet vulnerabel, duke  garantuar etikë, profesionalizëm dhe diversitet.

- Gazetaria Investigative : Kontribut për Rritjen e raportimit investigativ dhe zhvillim kapacitetesh lidhur me të

- Konkursi Mediatik “RRATHË” : Promovim i punës së të rinjve dhe formave të reja të Medias Qytetare, nëpërmjet realizimit të video-dokuementarëve me tematikë sociale. 

Njoftime

RRATHE IV - KONKURS PËR PRODHIM MEDIATIK

30 Maj 2016
Afafti i aplikimit është data 23 Qershor 2016

Njoftime

Thirrje për artikuj investigativë në fushën e drejtësisë

27 Janar 2015
Thirrja organizohet nga Rrjeti Ballkanik për Gazetarinë Investigative  në Shqipëri (BIRN Albania), me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shipërinë,Balkan Trust

Njoftime

Seminari “Kolektorët Individualë në Riciklimin e Mbetjeve”

03 Dhjetor 2014
Në 26 Nëntor 2014, Qendra EPER realizoi seminarin

Njoftime

Shtyhet afati i Aplikimit për prodhimin e dokumëntarëve

09 Shtator 2014
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në Tiranë, në kuadër të Progra

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: