Qeverisja dhe Llogaridhënia

Fondacioni ka ndërrmarë këtë nismë që të nxisë aktivizimin qytetar, në kërkim të llogaridhënies dhe mbikqyrjes publike. Për ta arritur këtë, Fondacioni do të nxisë fushata monitorimi, diskutimi dhe bashkëpunimi me grupet e interesit, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe institucionet e pavarura. Partneriteti i Fondacionit me grupet e interesit do të sigurojë angazhimin e tyre që në fillim të çdo fushate monitorimi/advokimi në mënyrë që ata të jenë të përfshirë, që do të mundësojë kuptimin më të mirë të informacionit të mbledhur nga monitorimi apo të përdorur nga nisma advokuese, si dhe do të ndihmojë në përdorimin cilësor të informacionit në mbështetje të shqetësimit të tyre. Në vijim të realizimit të punës monitoruese, Fondacioni së bashku me partenerët, do të organizojë forma të ndryshme të diskutimit publik duke u përqëndruar në çështjet shqetësuese dhe diskutimin e alternativave. Duke u bazuar në rezultatet e fazave të monitorimit dhe diskutimit, reagimet mund të variojnë nga fushatat mediatike, ‘diplomacia’ e heshtur e deri tek mobilizimi dhe protestat e qytetarëve.

Aktivitete

Shkolla Verore Europiane 2017

22 Shtator 2017
Këshilli Kombëtar i Integrimit Europ

Njoftime

Rinis mbështetja për kërkimet e alumnëve të Shkollës mbi politikat në nivel vendor

07 Korrik 2017
Akademia e Studimeve Politike (ASP) me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), po zbatojnë fazën e dytë të mbështetjes për punime kërkimore dhe advokuese me synim përmirës

Njoftime

THIRRJE PËR APLIKIM, SHKOLLA VERORE EUROPIANE 2017, 4-8 Shtator 2017

04 Korrik 2017
Aplikimet brenda datës 15 gusht 2017

Publikime

Manual për Qytetarët: “Anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian”

16 Qershor 2017
Forumi i Politikave të Integrimit / EU Policy HUB (shkurt EUPH) është krijuar me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) dhe Friedrich-Ebert- Stiftung (F

Aktivitete

Gjetjet e monitorimit të zbatimit të Ligjit “Për njoftimin dhe konsultimin publik”

09 Qershor 2017
Më datë 26 Maj 2017, Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) organizoi një tryezë diskutimi për prezantimin e gjetjeve të monitorimit të 19 Ministrive dhe Këshillit

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni