Qeverisja dhe Llogaridhënia

Fondacioni ka ndërrmarë këtë nismë që të nxisë aktivizimin qytetar, në kërkim të llogaridhënies dhe mbikqyrjes publike. Për ta arritur këtë, Fondacioni do të nxisë fushata monitorimi, diskutimi dhe bashkëpunimi me grupet e interesit, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe institucionet e pavarura. Partneriteti i Fondacionit me grupet e interesit do të sigurojë angazhimin e tyre që në fillim të çdo fushate monitorimi/advokimi në mënyrë që ata të jenë të përfshirë, që do të mundësojë kuptimin më të mirë të informacionit të mbledhur nga monitorimi apo të përdorur nga nisma advokuese, si dhe do të ndihmojë në përdorimin cilësor të informacionit në mbështetje të shqetësimit të tyre. Në vijim të realizimit të punës monitoruese, Fondacioni së bashku me partenerët, do të organizojë forma të ndryshme të diskutimit publik duke u përqëndruar në çështjet shqetësuese dhe diskutimin e alternativave. Duke u bazuar në rezultatet e fazave të monitorimit dhe diskutimit, reagimet mund të variojnë nga fushatat mediatike, ‘diplomacia’ e heshtur e deri tek mobilizimi dhe protestat e qytetarëve.

Publikime

Publikohet raporti i tretë dhe i katërt mbi monitorimin e buxhetit të shteti

23 Dhjetor 2009
Një grup ekspertësh të njohur të ekonomisë dhe financave publike, në mjediset e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës pu

Njoftime

Monitorimi i Shpenzimeve Publike në Infrastrukturën Rrugore dhe U-K

01 Shtator 2009
Përvoja e derisotme e tranzicionit tregon se opinioni publik, qytetarët apo taksa-paguesit si dhe gazetarët, analistët dhe grupe të tjera të interesuara mbi të ardhurat

Publikime

Monitorimi i buxhetit të shtetit për vitin 2009

19 Qershor 2009
Duke vazhduar traditën tashmë dy-vjeçare të monitorimit të buxhetit të shtetit nga shoqëria civile, F

Njoftime

Inicohet koalicioni i vëzhguesve vendorë me 2500 raportues për zgjedhjet

08 Qershor 2009
Një grup organizatash jofitmprurëse shpallën publikisht inciativën monitoruese të koalicionit të vëzh

Njoftime

Monitorimi i shpenzimeve të partive kryesore gjatë fushatës elektorale

26 Maj 2009
Shqipëria ka hyrë në fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 28 Qershorit 2009.

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: