Qeverisja dhe Llogaridhënia

Fondacioni ka ndërrmarë këtë nismë që të nxisë aktivizimin qytetar, në kërkim të llogaridhënies dhe mbikqyrjes publike. Për ta arritur këtë, Fondacioni do të nxisë fushata monitorimi, diskutimi dhe bashkëpunimi me grupet e interesit, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe institucionet e pavarura. Partneriteti i Fondacionit me grupet e interesit do të sigurojë angazhimin e tyre që në fillim të çdo fushate monitorimi/advokimi në mënyrë që ata të jenë të përfshirë, që do të mundësojë kuptimin më të mirë të informacionit të mbledhur nga monitorimi apo të përdorur nga nisma advokuese, si dhe do të ndihmojë në përdorimin cilësor të informacionit në mbështetje të shqetësimit të tyre. Në vijim të realizimit të punës monitoruese, Fondacioni së bashku me partenerët, do të organizojë forma të ndryshme të diskutimit publik duke u përqëndruar në çështjet shqetësuese dhe diskutimin e alternativave. Duke u bazuar në rezultatet e fazave të monitorimit dhe diskutimit, reagimet mund të variojnë nga fushatat mediatike, ‘diplomacia’ e heshtur e deri tek mobilizimi dhe protestat e qytetarëve.

Publikime

Albania Rewrites Access Law

03 Nëntor 2014
Albania Rewrites Access Law; Changes Considered Positive 30 OCTOBER 2014

Publikime

Lëvizja Evropiane në Shqipëri publikon numrin e dytë të revistës “EuroSpeak”

05 Qershor 2014
Në kuadër të një projekti të financuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), publikohet nga Lëvizja Evropiane në Shqipëri numri i dytë i revistës “EuroSpeak".

Publikime

Prezantohet Raporti i Monitorimit Qytetar të Zbatimit të Planit të Veprimit për Luftën kundër Korrupsionit për vitin 2011-2012

28 Mars 2014
Vetëm 59% e masave të parashikuara janë realizuar në vitin 2010 nga MD, METE, MSh dhe Policia e Shtet

Publikime

Fondacioni prezanton Analizën e Projektbuxhetit 2014, Rolin e Kuvendit në procesin e shqyrtimit dhe miratimit të tij dhe buxhetimin e prioriteteve të integrimit në Projektbuxhetin 2014

28 Dhjetor 2013
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, në kuadër të programit të “Monitorimit te Financave Publike” ka përgatitur tre raporte e mëposhtme:

Publikime

Buletini Informativ mbi Kuvendin në procesin e integrimit - nr. 3

13 Qershor 2013
Qendra e Studimeve Parlamentare në kuadër të zbatimit të projektit "Rritja e rolit të Parlamentit në procesin e integrimit përmes pjesëmarrjes legjislative dhe transparencës", mbështetur nga Fondac

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: