Qeverisja dhe Llogaridhënia

Fondacioni ka ndërrmarë këtë nismë që të nxisë aktivizimin qytetar, në kërkim të llogaridhënies dhe mbikqyrjes publike. Për ta arritur këtë, Fondacioni do të nxisë fushata monitorimi, diskutimi dhe bashkëpunimi me grupet e interesit, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe institucionet e pavarura. Partneriteti i Fondacionit me grupet e interesit do të sigurojë angazhimin e tyre që në fillim të çdo fushate monitorimi/advokimi në mënyrë që ata të jenë të përfshirë, që do të mundësojë kuptimin më të mirë të informacionit të mbledhur nga monitorimi apo të përdorur nga nisma advokuese, si dhe do të ndihmojë në përdorimin cilësor të informacionit në mbështetje të shqetësimit të tyre. Në vijim të realizimit të punës monitoruese, Fondacioni së bashku me partenerët, do të organizojë forma të ndryshme të diskutimit publik duke u përqëndruar në çështjet shqetësuese dhe diskutimin e alternativave. Duke u bazuar në rezultatet e fazave të monitorimit dhe diskutimit, reagimet mund të variojnë nga fushatat mediatike, ‘diplomacia’ e heshtur e deri tek mobilizimi dhe protestat e qytetarëve.

Publikime

Solidarësi, tani! Në krah të atyre që nuk e shkaktuan, por po e vuajnë më shumë krizën

04 Prill 2013
Kostoja njerëzore e krizës në Evropë është e jashtëzakonshme, dhe vijon të rritet. Njerëzit kanë vështirësi të kapin fundin e muajit, po humbasin punët e madje edhe shtëpitë.

Publikime

Gjetje paraprake të Sondazhit Social Europian

26 Mars 2013
Gjetjet paraprake të Sondazhit Social Evropian të kryer për herë të parë në Shqipëri nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (Soros)japin pamjen e një shoqërie shqiptare mjaft mosbesuese nda

Publikime

Tablo e ekonomisë shqiptare në vitin 2012: PBB, sektorët, tregtia, papunësia, remitancat, inflacioni, kreditë, borxhi, defiçiti, koefiçenti GINI mbi barazinë, indeksi i zhvillimit njerëzor (HDI) dhe tregues të tjer

06 Mars 2013
Raporte e tregues të shumtë publikohen në kohë të ndryshme nga institucione të ndryshëm lokalë, rajonalë e ndërkombëtarë.

Publikime

Fondacioni prezanton Analizën e Projektbuxhetit 2013

21 Dhjetor 2012
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë ka analizuar projekbuxhetin e vitit 2013, i cili është duke u diskutuar në Kuvend, me fokus:

Publikime

Fondacioni publikon Raportin e Ligjërimit Politik

17 Dhjetor 2012
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë publikon Raportin e Ligjërimit Politik në të cilin për herë të parë jepet një pasqyrë e përafërt por e bazuar në metoda shkencore e mënyrës sesi liderët k

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: