Legjislacioni

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë është duke advokuar për përmirësimin e legjislacionit fiskal për sektorin jo fitimprurës që prej vitit 2010. Qëllimi i këtij aktiviteti advokues është eleminimi i Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) mbi grantet e ndryshme që u akordohen organizatave të shoqërisë civile nga donatorë të ndryshëm. Fondacioni është duke punuar ngushtë me tre organizata të tjera partnere, Co-Plan, Partnerët Shqipëri dhe Institutin për Kërkim Zhvillim dhe Alternativa (IDRA).

Referime

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: