Rrjetëzime / Ngritje Kapacitetesh

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë i ka kushtuar vëmendje rrjetëzimit të OJF-ve në Shqipëri dhe në rajoni. Gjithashtu, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë ka nxitur bashkëpunimin midis OJF-ve, si një mënyrë për t'i shërbyer jo vetëm promovimit të rrjetëzimit, por edhe për të rritur kapacitetet e OJF-ve. Fondacioni po ashtu ka qenë aktiv në ndarjen e përvojave më të mira nëpërmjet raporteve të shkurtra dhe thelbësore të rasteve të ndryshme në faqen e vet zyrtare të internetit.

Referime

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: