Reforma Kushtetuese

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë u miratua me referendum në nëntor të vitit 1998. Përgjatë këtyre viteve, Kushtetuta ka pësuar disa ndryshime, për të cilat ka pasur kundërshtime të shumta nga partitë e mëdha dhe sidomos nga partitë e vogla. Bie në sy se ndryshimet nuk janë paraprirë nga një proçes diskutimi e konsultimi të gjerë me grupet e interesit, nuk janë mbështetur në analiza apo studime të mirëfillta. Mbi të gjitha, ka munguar një vullnet gjithëpërfshirës. Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros, në kuadër së strategjisë katër-vjeçare 2014-2017, në bashkëpunim me ekspertë të fushës dhe partnerë të tjerë, ka ndërmarrë nismën për fillimin e një debati të gjerë publik mbi nevojën parësore që ka vendi për një reformë rrënjësore kushtetuese. Rishikimi i Kushtetutës si një proçes kompleks e delikat lyp një përfshirje e kontribut aktiv të gjithë spektrit politik (brenda dhe jashtë parlamentit), të shoqërisë civile dhe të grupeve të interesit. Transparenca dhe gjithëpërfshirja, duhet të jenë fjalët kyçe të këtij proçesi.

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: