Shteti i së Drejtës

Ky program u riaktivizua në Fondacion në vitin 2010 për të kontribuar në mënyrë të qëndrueshme dhe profesionale në rrugëtimin e gjatë e të vështirë të Shqipërisë për forcimin e shtetit të së drejtës dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Mungesa e një sistemi gjyqësor të pavarur, transparent dhe efiçent, mungesa e aksesit në drejtësi, korrupsioni, mangësitë në kapacitetet profesionale të aktorëve të sistemit, polarizimi politik i skajshëm i jetës publike si dhe mungesa e besimit të qytetarëve janë disa nga sfidat më madhore në fokus të veprimtarisë së Fondacionit. Në kuadër të këtij programi, Fondacioni kontribuon në fuqizimin dhe mbështetjen e shoqërisë civile me qëllim zgjerimin e hapësirës për të menduarin kritik, ofrimin e një qasjeje alternative dhe pasurimin e kulturës së debatit profesional mbi këto sfida përmes angazhimit të profesionistëve dhe ekspertizës së pavarur të shoqërisë civile. Gjithashtu, një tjetër prioritet është nxitja e avokatisë/litigimit strategjik për çështje me interes të lartë publik me synim evidentimin e praktikave të pandëshkueshmërisë, promovimin e të drejtave të njeriut dhe nxitjen e ndryshimeve sistematike ligjore dhe praktike.

Publikime

Fakultetit të Drejtësisë, UT: Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi IV “Monitorimi i zbatimit të ndryshimeve të Kodit të Procedurës Civile për aksesin në drejtësi: Afati i arsyeshëm dhe paditë e vogla”

08 Maj 2020
Ky raport është përgatitur në kuadër të projektit “Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi”, zbatuar nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, i mbështetur nga Pr

Publikime

Fakultetit të Drejtësisë, UT: Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi III “Monitorimi i masave për reformimin e arsimit juridik dhe edukimit ligjor të publikut”

07 Maj 2020
Ky raport është përgatitur në kuadër të projektit “Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi”, zbatuar nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, i mbështetur nga Pr

Publikime

Fakultetit të Drejtësisë, UT: Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi II “Organet e sistemit të drejtësisë; Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi”

06 Maj 2020
Ky raport është përgatitur në kuadër të projektit “Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi”, zbatuar nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, i mbështetur nga Pr

Publikime

Fakultetit të Drejtësisë, UT: Monitorim I “Organet e sistemit të drejtësisë; Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi”

05 Maj 2020
Ky raport është përgatitur në kuadër të projektit “Monitorimi i Zbatimit të Reformës në Drejtësi”, zbatuar nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, i mbështetur nga Pr

Njoftime

Opinion ligjor mbi ndryshimet e propozuara në Kodin Penal në kuadër të pandemisë globale COVID 19

12 Prill 2020
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë është vënë në dijeni përmes njoftimeve në media që Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, po s

Faqet

Regjistrohuni që të merrni njoftime

Regjistrohuni për të marrë njoftime nga Fondacioni

Na kontaktoni

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856
Fax: +355 4 22 35 855

Na Ndiqni

Ndiqni Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në: